Scenario Planning & Analyse

Het ondenkbare gebeurt. Rek je voorstellingsvermogen op, daag het denken uit

Analyseer uitdagende toekomstscenario’s om strategische plannen te testen én versterken

Anticiperen op trends, trendbreuken en transities

De toekomst ontwikkelt zich grillig en neemt regelmatige onverwachte wendingen. Nieuwe technologieën, business modellen en spelers kunnen markten in kort tijd ingrijpend veranderen. Het doordenken en analyseren van uiteenlopende toekomstscenario’s is een krachtig en onmisbaar instrument voor organisaties om zich daar actief op voor te bereiden. Scenarioplanning rekt het voorstellingsvermogen over de toekomst op en vergroot het inzicht in externe ontwikkelingen om structurele veranderingen eerder te voorzien.

Scenarioplanning dient meerdere doelen

 • analyseren van onvermijdelijke, onzekere & onbekende factoren die een sector in de komende jaren vormen én flink kunnen opschudden

 • ‘windtunnelen’, testen & versterken van strategieën, business modellen, investeringen en organisatieplannen in uiteenlopende scenario’s

 • ontdekken van aantrekkelijke kansen die structurele veranderingen bieden en bepalen van strategische competenties vereist voor succes

 • inventariseren van externe risico’s die veranderingen introduceren en bepalen van responsen om ze te mitigeren of ervan te profiteren

Verken de toekomst tijdens en ná de coronacrisis

Scenarioplanning is bij uitstek geschikt in complexe situaties die voortdurend wijzigen en waarin inzichten gaandeweg groeien … zoals de huidige coronacrisis. Onderzoek naar economische crises laat zien dat winnende ondernemingen flexibel reageren tijdens de crisis maar met name werken aan het verwerven van een goede uitgangspositie voor ná de crisis. Analyseren van uiteenlopende scenario’s geeft inzicht in ontwikkelingen die zich versnellen door de crisis en strategieën om er op in te spelen.

Fasen in een scenarioverkenning van start tot finish

200319 Miniature loggers cut nushell pis
 1. Inventariseer de sleutelfactoren die de toekomst van een sector bepalen

 2. Verken hoe deze factoren zich kunnen ontwikkelen en selecteer toekomstscenario’s om denkbeelden uit te dagen en op te rekken

 3. Doordenk de scenario’s om strategische implicaties van structurele veranderingen te analyseren en neem de kenmerken & consequenties van de coronacrisi mee

 4. Verken de scenario om effectieve strategieën, business modellen en interventies te bepalen om de beste toekomst te creëren en veilig te stellen, test & versterk deze door ze te ‘windtunnelen’ in alle scenario’s

 5. Selecteer de beste strategieën en interventies gegeven huidige signalen van de toekomst, blijf mogelijke ontwikkelingen monitoren om snel in te kunnen spelen op trendbreuken

Neem direct contact met ons op

Laat je gegevens achter als je geïnteresseerd bent in:

 • scenarioplanning om de toekomst van de sector (en) waarin jouw organisatie actief is te verkennen, de implicaties van de coronacrisis te analyseren en voor te bereiden op een postcorona-wereld

 • uitnodigingen ontvangen voor de open scenario workshops die FairSights organiseert om het verloop en de mogelijke gevolgen van de coronacrisis te analyseren

FairSights werkt samen met organisaties om de toekomst te creëren die zij wensen. We helpen bij het verkennen en anticiperen op de toekomst, het ontwikkelen van onderscheidende strategieën en ontdekken en creëren van nieuwe business modellen. Op basis van 25 jaar ervaring die we wereldwijd hebben opgedaan, heeft scenariodenken, analyse en -planning zich ontwikkeld tot een van onze kerncompetenties. Wij werken voor ondernemingen in alle soorten en maten, non-profit organisaties, NGO’s en overheden.

Verken onze andere diensten

© 2020 by FairSights - Terms & Disclaimer - Privacy

 • Twitter
 • LinkedIn