top of page
Three rockets circling.jpg

Toekomst  Verkennen

Verken de toekomst en anticipeer op trends, trendbreuken & transities

Verzamel & doordenk de krachten die de toekomst vormen én kunnen opschudden

Inzicht in verandering is essentieel om de toekomst te creëren

De toekomst is anders dan vandaag. Gaandeweg manifesteren trends, trendbreuken en transities zich en veranderen de wereld, sectoren en markten. Succes hangt af van het zien en anticiperen op structurele veranderingen áls deze zich voordoen en voordat ze zich versnellen. Verkennen van de toekomst en doordenken van de richtingen waarin kritieke factoren zich kunnen ontwikkelen is essentieel om pijnlijke verrassingen te vermijden en als eerste aantrekkelijke kansen te ontdekken.

@FairSights gebruiken we future mapping and scenarioplanning & analyse om de krachten die de toekomst vormgeven én flink kunnen opschudden te bepalen en doordenken. Organisaties kunnen daardoor veel eerder dan anderen kansen ontdekken en winnende strategieën ontwikkelen om de beste opties te benutten. Toekomstscenario’s vormen bovendien een waardevol instrument om nieuwe, innovatieve business modellen te ontwerpen en, door uitdagende ‘windtunnel’s te creëren, te crashtesten.

Elke verandering biedt kansen voor innovatie

Click hier om meer te lezen over scenario-planning & analyse

Toekomstverkenningen zijn er in alle soorten en maten, mede afhankelijk van het doel. Wij gebruiken participatieve en analytische aanpakken om unieke scenario’s te selecteren die aan meerdere ontwerpcriteria voldoen. De scenarioprocessen die we ontwerpen en faciliteren variëren van een of twee dagen om nieuwe thema’s te verkennen of business plannen te versterken tot projecten van een jaar of meer om strategieën voor de onderneming, divisies en investeringen te ontwikkelen.

Projecten & Klanten

@FairSights hebben we ruim 25 jaar ervaring met het verkennen van de toekomst door future mapping en scenariodenken voor een brede variëteit aan organisaties en sectoren en wereldwijd.

Verkennen van de toekomst van verzekeringen voor verzekeraars over de wereld om structurele veranderingen te voorzien.

Toekomstonderzoek & faciliteren van scenarioprojecten met financiële instellingen in Nederland en Maleisië.

Faciliteren van scenarioprojecten om regionale ontwikkelingen te analyseren met overheden in het Midden-Oosten en Zuidoost Azië.

Scale aan scenarioprojecten voor nationale & regionale overheden om specifieke beleidsopties te ontwikkelen en toetsen.

Verkennen van de toekomst van Nigeria met een diverse groep energie, telecom, food & finance ondernemingen.

Wereldwijd faciliteren van scenario exercities in mobiliteit, finance, telecom, onroerend goed en onderwijs.

Verken onze andere diensten

bottom of page