top of page
Rocket up blue others.jpg

Realiseer strategische verandering & co-creëer de toekomst

Leren Transformeren

Maak een slimme selectie van projecten om continu te transformeren

Strategisch transformeren vereist dynamische competencies 

Onderscheidende competenties vormen essentiële ingrediënten van strategieën en business modellen om meerwaarde en superieure prestaties te realiseren. Om concurrentievoordelen te behouden, hebben organisaties daarnaast dynamische competenties nodig om kansen op te sporen en te benutten. Als externe verandering zich verdiept en versnelt, verbreden en verrijken ze hun repertoire om te innoveren, co-creëren en transformeren. Het stimuleren culturen van leren en experimenteren is daarvoor cruciaal.

Verkenning en analyse van relevante transities geven inzicht in de kenmerken en kwaliteiten van toekomstige portefeuilles en organisaties. De transformatie van vandaag naar de toekomst vormt de basis voor een continu leerproces. Centraal in dit proces staat de portfolio van experimenten en projecten die de organisatie in de loop van de tijd wil uitvoeren. Sommige dragen rechtstreeks bij aan de transformatie, terwijl andere een lange-termijn horizon hebben en zich richten op het leren van nieuwe bedrijfspraktijken en strategische competenties.

Stel een portfolio van experimenten & projecten samen

Start met behapbare projecten om sneller te leren

De tijd van ‘grand strategy designs’ ligt ver achter ons. Iedereen in en rond verbonden organisaties, netwerken en ecosystemen moet samen leren te transformeren. Selecteer projecten om nieuwe logica’s te ontwikkelen en kansen te bieden om ze te leren beheersen.Begin met een beperkt aantal behapbare projecten en creëer voldoende tijd en ruimte om te leren. Maak uitgangspunten en verwachting, zoals bij elk leerproces, expliciet, koester mislukkingen en ontwerp projecten opnieuw wanneer inzichten groeien.

Projecten & Klanten

Het ontwikkelen van dynamische competenties en realiseren van transformatie is een snelgroeiend expertisegebied die voor alle maar in het bijzonder gevestigde organisaties relevant is. Kernactiviteiten die er onderdeel van uitmaken:

Samenstellen innovatieportfolio met projecten om nieuwe activiteiten te ontwerpen & nieuwe logica’s aan te leren.

Ontwerpen & organiseren van het proces van collectief leren met heldere doelen & prestatie-indicatoren.

Ontwikkelen netwerken, partnerships & ecosystemen voor het samen creëren van de toekomst van een sector.

bottom of page