top of page
Rocket space exploring.jpg

Strategisch Risico Management

Map, monitor & manage strategische risico's die de toekomst op kunnen schudden

Rek je voorstellingsvermogen op & zoek naar het ondenkbare, inconsistente & onlogische

Risico's & kansen zijn twee kanten van dezelfde medaille 

Bereid jouw organisaties zich voor op strategische risico’s en onzekerheden die toekomstige resultaten en zelfs het voorbestaan kunnen maken en breken? Verandering doen zich continue voor. Het tijdig ontdekken en doordenken van ingrijpende veranderingen bepaalt succes en falen. Externe veranderingen kunnen snel omslaan in strategische risico’s als organisaties niet adequaat reageren of de kansen die ze bieden negeren terwijl nieuwe spelers en concurrenten daar wel in slagen.

Omdat de toekomst voortkomt uit heden en verleden en nieuwe trends geleidelijk opkomen, is het mogelijk veranderingen aan te zien komen. Scan voor sleutelfactoren en onzekerheden die de toekomst van een markt of sector vormen. Omdat veranderingen vaak van buiten komen, is het essentieel om ook de bredere context en verwante sectoren te verkennen. Analyseer interacties tussen kritieke factoren diepgaand om potentiële dynamiek, impact en implicaties te begrijpen en strategische risico’s te identificeren.

Voorzie strategisch risico's door oorzaken te monitoren

Anticiperen op mogelijke strategische risico's 

@FairSights hebben we een integrale aanpak ontwikkeld om externe onzekerheden en de strategische risico's die eruit voortvloeien te identificeren en managen. Het omvat ook het ontwikkelen van opties om specifieke risico’s te mitigeren, voorkomen of ervan te profiteren. Het verzamelen van bewijs van verandering vormt de basis voor een ‘early warning system’ die tijdig en adequaat reageren mogelijk maakt zodra risico’s zich manifesteren.

Projecten & Klanten

In deze tijden van continue verandering en disruptie werken we steeds vaker samen met organisaties om hun strategisch risicomanagement te versterken.

Verkennen externe veranderingen om strategische risico's te bepalen met risico-afdelingen van verzekeraars

Voor een serie investeringsvoorstellen bepalen van strategische risico’s en opties om ze te mitigeren & managen.

Analyseren van de risico’s verbonden aan het groeiend wereldwijd spaaroverschot met een centrale bank in Zuidoost Azië.

Verken onze andere diensten

bottom of page