top of page
Rocket graph yellow shelf.jpg

Business Model Innovatie

Ontdek aantrekkelijke kansen & ontwerp nieuwe business modellen

Onderscheidende competenties vormen de kern van winnende business modellen

Marktleiders  creëren de business modellen van de toekomst

Wat zijn de winnende business proposities die jouw markten in de toekomst domineren? Succesvolle ondernemingen wachten niet af totdat anderen er succesvol mee zijn maar lopen voorop in het creëren van de business modellen van de toekomst. Met een krachtig waarnemings- en voorstellingsvermogen zijn zij de eersten die nieuwe, opkomende klantvragen en voorkeuren zien voordat de marktgroei zich versnelt. Ze blinken uit in ontwerpen en experimenteren om kansen en ideeën om te zetten in werkende business modellen.

Zelfs de meest briljante en innovatieve technologieën, producten en diensten ontwikkelen zich niet automatisch tot de marktleiders van de toekomst. Succesvolle business modellen bouwen voort op onderscheidende competenties om unieke waarde te genereren en zich te verzekeren van duurzaam concurrentievoordelen. Samen met ondersteunende waardenetwerken, ecosystemen en partnerships vullen ze elke stap van bronnen tot eindklanten in. Tenslotte zorgen sterke strategieën voor unieke marktposities die het beste uit business modellen halen halen.

Business modellen profiteren van sterke strategieën

Uiteindelijk draait het om de klant van de klant

Inzichten uit future mapping, scenariodenken en het analyseren van structurele transities, vormen de basis voor een interactief business innovatieproces om de volgende generatie van business modellen en ondersteunende netwerken te identificeren, ontwerpen en op te starten. In dit proces zoeken naar onvervulde klantvragen en ‘jobs-to-be-done’, verkennen verschillende waardeproposities, bepalen cruciale strategische competenties en doordenken uiteenlopende verdienmodellen om financiële winsten of andere voordelen te genereren.

Projecten & Klanten

Het ontwerpen van nieuwe business modellen vormt vaak onderdeel onze projecten en toekomstscenario’s bieden daarbij volop ruimte voor ‘greenfield’ experimenten.

Ontdekken & versterken van de business modellen van zes business units van een mondiale logistieke onderneming.

Business model innovatie als onderdeel van een meerjarig programma voor een van de grootste Indiase ondernemingen.

Ontwerpen van de volgende generatie digitale business modellen voor een verzekeraar als deel van een scenarioverkenning.

Ontwerpen & testen van toekomstige business modellen met verschillende banken & verzekeraars in Maleisië.

Verkennen van nieuwe business modellen in onroerend goed met een grote Aziatische projectontwikkelaar.

Verkennen van toekomstige ‘business modellen’ in onderwijs met Nederlandse hogescholen.

Explore our other services

bottom of page