top of page
Verrekijker.jpg

Scenario Analyse

Verken, ontdek, anticipeer & creëer de toekomst

Kern

Het programma Scenario Analyse introduceert deelnemers in de praktijk en principes van scenariodenken om met relevante en uitdagende toekomstscenario’s de toekomst te verkennen en strategie en beleid te ontwikkelen.

Analyseren van de toekomst

Succes op langere termijn hangt zowel af van het benutten van kansen als die zich voordoen als het goed omgaan met ongunstige omstandigheden. Anticiperen op mogelijke ontwikkelingen is daarbij essentieel omdat innoveren en het ontwikkelen van strategische competenties tijd kost. Het doel van scenario analyse is om de strategische implicaties van mogelijke veranderingen beter te begrijpen en te voorzien. Scenario’s verkennen en analyseren vanuit andere perspectieven alternatieve routes naar de toekomst. Het levert waardevolle nieuwe inzichten op om beleid, strategieën, business modellen en innovaties te versterken. De scenario’s vormen bovendien een goede basis voor een strategische dialoog over de toekomst met anderen binnen en buiten de organisatie.

Programma

Het programma combineert diepgaand inzicht in de principes, het proces en werking van scenario analyse en voorbeelden van scenarioprojecten met praktische oefeningen. De deelnemers doorlopen het volledige scenarioproces van de inventarisatie van toekomstkrachten tot het selecteren en gebruiken van toekomstscenario’s voor strategie- en beleidsontwikkeling en business innovatie. Met de verkregen inzichten kunnen deelnemers scenario analyse toepassen op de strategische uitdagingen en toekomst van de eigen organisatie. Voor degenen die zich willen verdiepen in het toepassen van scenario analyse op strategie- en beleidsontwikkeling, risico management innovatie en new business development verwijzen we naar een van onze andere programma’s. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen ontwerpen en toepassen van scenario analyse om te gebruiken voor het verkennen en ontwerpen van de toekomst van de eigen organisatie.

  • Op verschillende manieren relevante toekomstscenario’s kunnen selecteren, deze  doordenken en analyseren om strategische implicaties, kansen en risico’s te bepalen om strategische keuzes, innovatieprogramma’s en investeringsvoorstellen goed te onderbouwen.

  • Een vliegende start met het inzetten van scenario analyse voor strategische uitdagingen waar de eigen organisatie voor staat.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn ondernemer, bestuurslid of als manager verantwoordelijk voor strategie, marketing, business development of risicomanagement en willen zich goed kunnen voorbereiden op externe veranderingen die zich plotseling voor kunnen doen of zich over een langere periode ontwikkelen. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf, (semi-)overheidsinstelling, of non-profit organisatie gaat. Deelnemers willen samen met hun medewerkers de organisatie in de toekomst leiden, staan voor belangrijke strategische keuzes, moeten investeringsvoorstellen omgeven door strategische onzekerheden en risico’s evalueren of innovatieprogramma’s met de beste vooruitzichten selecteren. Met scenario analyse kunnen ze deze strategische uitdagingen gestructureerd aanpakken.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page