top of page
Verrekijker.jpg

Ontwerp & versterk winnende strategieën & succesformules 

Strategie Ontwikkeling voor Management Teams

Kern

In het programma Strategie Ontwikkeling voor Management Teams ontwerpen en versterken deelnemers op basis van externe en interne strategische analyses winnende strategische succesformules en toekomstgericht portfolio- en concurrentiestrategieën.

Portfolio van succesformules

Sterke strategieën geven scherp aan op welke markten, klanten en activiteiten organisaties zich richten, op welke wijze ze excelleren in het creëren van waarde voor (en met) hun klanten en in welke innovaties ze investeren. Winnaars spelen succesvol in op vragen en voorkeuren die nu en in de toekomst groeien. Unieke combinaties van onderscheidende  competenties en business modellen zorgen voor langdurige concurrentievoordelen. Slim samengestelde strategische portfolio’s versterken business activiteiten door voordelen in schaal, scope en expertise te benutten en de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Succesvolle organisaties anticiperen op externe veranderingen en spelen erop in zodra ze zich manifesteren of plotseling versnellen. Ze investeren daarvoor gericht in het vernieuwen en innoveren van strategische succesformules terwijl ze kritische succesfactoren, strategische risico’s en de ontwikkeling van bekende en nieuwe concurrenten nauwkeurig monitoren.

Programma

In het programma doorlopen deelnemers/management teams een volledige strategiecyclus. Ze analyseren strategische succesformules en verkennen marktontwikkelingen om aantrekkelijke kansen te ontdekken. Verkregen inzichten vormen de basis voor het ontwerpen en versterken van toekomstgerichte visies, ambities en portfolio’s met succesformules en business modellen en bepalen de innovaties en competenties essentieel zijn om kansen optimaal te benutten. Speciale aandacht is er voor strategische positionering en concurrentiestrategieën, succesvol realiseren van strategische keuzes en gaandeweg anticiperen en inspelen op marktveranderingen. Het programma bestaat uit twee blokken en combineert inzicht in actuele strategische theorieën en methoden met praktische oefeningen. Tussen de blokken werken deelnemers aan de strategie, portfolio en succesformules van hun eigen organisatie. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen ontwerpen, leiden en doorlopen van een volledige strategiecyclus om winnende strategieën te ontwikkelen en uitvoeren van alle analyses die daarvoor nodig zijn.

  • Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van alternatieve strategiebenaderingen en de situaties waarin ze geschikt zijn. 

  • Een vliegende start met de ontwikkeling van de strategie en portfolio van strategische succesformules van de eigen organisatie.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn (teams van) ondernemers, directieleden of managers die samen met hun team de (middel)langetermijn strategie van hun organisatie willen ontwikkelen en versterken. Ze staan voor grote strategische uitdagingen, zien de sectoren en markten waarin ze actief zijn voortdurend veranderen en willen concurrenten die investeren in ambitieuze strategische plannen en innovatieprogramma’s voorblijven. Het programma biedt hen een gestructureerde aanpak om winnende strategieën en portfolio’s met strategische succesformules te ontwerpen en realiseren. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf of non-profit organisatie gaat. Het programma kan ook incompany met een managementteam worden uitgevoerd.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page