top of page
Verrekijker.jpg

Verken, anticipeer & manage disruptieve transities 

Strategisch Transformatie Management

Kern

In het programma Strategisch Transformatie Management passen deelnemers scenario analyse toe om te anticiperen op disruptieve transities in een bedrijfstak of markt en er met dynamische strategieën en strategische transformaties succesvol op in te spelen.

Anticiperen op disruptieve transities

Disruptieve transities vereisen strategische transformaties. Door nieuwe klantvragen, grensverleggende technologieën en innovatieve business modellen veranderen bedrijfstakken en markten, soms in korte tijd, ingrijpend van karakter. Scenario analyse is een krachtige en gestructureerde aanpak om te anticiperen en voorbereid in te spelen op disruptieve trends, trendbreuken en transities. Het verkennen en analyseren van uitdagende toekomstscenario’s rekt het voorstellingsvermogen op en ondersteunt het evalueren van strategische opties en investeringsvoorstellen. Scenario analyse is essentieel om aantrekkelijke kansen eerder te zien dan anderen en strategische risico’s in kaart te brengen. Het vormt een stevige basis om strategische transformaties te ontwerpen en succesvol in te spelen op disruptieve transities.

Programma

Het programma bestaat uit twee blokken van twee dagen en combineert diepgaand inzicht in de principes en werking van scenario analyse en voorbeelden van scenarioprojecten met praktische oefeningen. De deelnemers doorlopen een volledige scenariocyclus vanaf het verkennen van de krachten die de toekomst van een sector of markt bepalen én flink kunnen opschudden tot het ontwerpen van nieuwe strategische succesformules en portfolios. Zowel tijdens als tussen de twee blokken is er volop ruimte om scenario analyse toe te passen op de strategische uitdagingen en toekomst van de eigen organisatie.  Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen ontwerpen, leiden en toepassen van scenario analyse om succesvol in te spelen op ingrijpende transities die zich in een bedrijfstak of markt kunnen voordoen.

  • Op verschillende manieren relevante toekomstscenario’s kunnen selecteren, doordenken en analyseren om mogelijke omstandigheden te voorzien en doordenken.

  • Een vliegende start met het inzetten van scenario analyse voor strategische transformatie binnen de eigen organisatie.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn ondernemer, bestuurslid of als manager verantwoordelijk voor strategie, marketing, business development of risicomanagement en zien hun sectoren en markten ingrijpend veranderen. Deelnemers willen met scenario analyse voorzien hoe disruptieve transities zich kunnen ontwikkelen, van richting veranderen of versnellen. Ze weten dat plannen tekortschieten en adaptieve reacties vaak te laat komen en willen daarom investeren in het transformatievermogen van hun organisaties. Het analyseren van uiteenlopende toekomstscenario’s helpt hen strategische opties te identificeren en ontwikkelen die in verschillende transitiefasen cruciaal kunnen zijn. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf, non-profit of overheidsorganisatie gaat. 

bottom of page