top of page
Verrekijker.jpg

Opsporen en anticiperen op strategische risico's

Strategisch Risico Management

Kern

In het programma Strategisch Risico Management passen deelnemers scenario analyse en future mapping toe om strategische risico’s en onzekerheden in kaart te brengen, te monitoren en opties te ontwikkelen om ze te mitigeren en managen.

Opsporen van risico's en onzekerheden

Strategische risico’s hebben grote invloed op het toekomstig succes van organisaties. Onvoldoende inzicht in strategische risico’s en onzekerheden kan leiden tot onderschatting, onjuiste uitgangspunten bij het nemen van strategische beslissingen, incorrecte waardering van investeringsvoorstellen of het missen van kansen door te grote behoedzaamheid. Beursgenoteerde ondernemingen zijn bovendien wettelijk verplicht om de voornaamste risico’s en onzekerheden te benoemen waarmee ze worden geconfronteerd. De Governance Code vraagt ondernemingen ze zowel te specificeren als aan te geven hoe ze ermee omgaan. Scenario analyse en future mapping zijn bij uitstek geschikt om strategische risicomanagement op gestructureerde wijze vorm te geven en ondersteunen.

Programma

In het programma passen deelnemers scenario analyse en future mapping toe om strategische risico’s en onzekerheden in kaart te brengen, te monitoren en opties te ontwikkelen om ze te mitigeren en managen. Het programma combineert inzichten in de rol die scenario analyse en future mapping kunnen spelen om strategisch risicomanagement te structuren en versterken met praktische oefeningen. Tussen de twee blokken werken deelnemers verder aan het in kaart brengen en doordenken van strategische risico’s en onzekerheden voor hun eigen organisatie. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen toepassen van scenario analyse en future mapping om strategisch risicomanagement op een gestructureerde wijze uit te voeren.

  • Inzicht in de rol die strategisch risicomanagement kan spelen bij het waarderen en selecteren van strategische groeikansen en investeringsvoorstellen.

  • Een vliegende start met het inzetten van scenario analyse en future mapping om strategische risicomanagement vorm te geven.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn (chief) risk/financial officer of als ondernemer, directielid of manager verantwoordelijk voor risico- of financieel management, het waarderen van alternatieve innovatie- en investeringsvoorstellen en betrokken bij de langetermijn strategie. De sectoren en markten waarin ze actief zijn, veranderen in hoog tempo en zijn omgeven door belangrijke risico’s en onzekerheden. Met scenario analyse en future mapping kunnen ze het strategisch risicomanagement in hun organisatie op een gestructureerde manier versterken. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf of non-profit organisatie gaat.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page