top of page
Verrekijker.jpg

Ontwerp & versterk winnende strategieën & succesformules 

Scenario Planning voor Zorgorganisaties

Kern

In het programma Scenarioplanning voor Zorgorganisaties leren deelnemers scenarioplanning toe te passen om verloop en implicaties van disruptieve transities in de zorg te voorzien en strategische transformaties te ontwerpen om er succesvol op in te spelen.

Anticiperen op zorgtransities

Ingrijpende transities gaan zorgorganisaties steeds meer raken. De snelle groei van zorgtechnologie, digitalisering en data analyse versterkt de omslag van curatieve naar preventieve zorg, biedt zorgvragers andere keuzes, verandert de rol van zorgverleners en introduceert nieuwe spelers en business modellen. Het vereist strategische transformaties van zorgaanbieders. Scenarioplanning is een krachtige en gestructureerde aanpak om te anticiperen en voorbereiden op disruptieve trends, trendbreuken en transities. Het verkennen en analyseren van uitdagende toekomstscenario’s helpt om het verloop en de implicaties ervan te voorzien en doorzien voordat ze zich volop manifesteren en versnellen. Het levert inzicht op in nieuwe kansen, competenties, organisatievormen en strategische risico’s. Scenarioplanning vormt daarmee een stevige basis om strategische transformaties te ontwerpen en succesvol in te spelen op disruptieve transities in zorg en gezondheid.

Programma

Het programma bestaat uit twee blokken en combineert diepgaand inzicht in de werking en principes van scenarioplanning en -analyse en voorbeelden van scenarioprojecten met praktische oefeningen. De deelnemers doorlopen een volledige scenariocyclus vanaf het verkennen van de krachten die de toekomst van gezondheid en zorg vormgeven én flink kunnen opschudden tot het uitwerken van strategische en organisatorische opties. Zowel tijdens als tussen de twee blokken is er volop ruimte om scenario analyse toe te passen op de specifieke strategische uitdagingen en toekomst van de eigen organisatie.  Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen ontwerpen, leiden en toepassen van scenario analyse om met de eigen organisatie succesvol in te spelen op de ingrijpende transities die zich in de zorgsector kunnen voordoen.

  • Op verschillende manieren relevante toekomstscenario’s kunnen selecteren, doordenken en analyseren om mogelijke omstandigheden te voorzien en doordenken.

  • Een vliegende start met het inzetten van scenario analyse voor strategische transformatie van de eigen organisatie.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn bestuurder, directeur of manager binnen een zorg- of gezondheidsorganisatie en verantwoordelijk voor strategie, zorginnovatie, financieel- en risicomanagement of operationele activiteiten die al met de gevolgen van transities te maken hebben of binnenkort krijgen. Ze willen samen met hun organisatie implicaties van disruptieve transities voorzien en doorzien om er gericht en tijdig nieuwe aanpakken voor te ontwikkelen. Met scenario analyse kunnen ze dit op een gestructureerde manier aanpakken en waar nodig of wenselijk andere belanghebbenden bij betrekken.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page