top of page
Verrekijker.jpg

Ontdek & benut aantrekkelijke business kansen

Scenario Analyse voor  New Business Development

Kern

In het programma Scenario Analyse voor New Business Development (ook bekend als: Strategische Business Innovatie) passen deelnemers scenario analyse toe om door het opsporen en benutten van aantrekkelijke groeikansen de strategische portfolio van waardeproposities voortdurend te vernieuwen.

Anticiperen op zorgtransities

Het opsporen en ontwerpen van winnende proposities is een essentiële competentie voor toekomstig succes. Bedrijfstakken en markten veranderen sneller en radicaler dan ooit. Innovatieve spelers introduceren nieuwe technologieën en disruptieve business modellen. Snelgroeiende scale-ups zetten marktverhoudingen in korte tijd op hun kop. Succesvolle ondernemingen werken gericht aan volgende generaties van producten, diensten en business modellen om hun strategische portfolio te vernieuwen. Scenario analyse versterkt de leidende rol die new business development speelt bij het opsporen en ontwerpen van nieuwe succesformules. Het is een onmisbaar instrument voor het oprekken van het voorstellingsvermogen en het voorzien van trendbreuken. Uitdagende toekomstscenario’s vormen vervolgens virtuele ‘windtunnels’ om met nieuwe business en verdienmodellen te experimenteren en de organisatie klaar te stomen voor marktsucces.

Programma

In het programma leren deelnemers scenario analyse praktisch in te zetten om new business development te versterken voor het opsporen en creëren van volgende generaties van producten, diensten, business modellen en strategische succesformules. De deelnemers doorlopen een volledig scenariocyclus vanaf het opsporen van groeikansen tot het voorbereiden van de organisatie op succesvolle marktintroductie. Het programma bestaat uit twee blokken waarin inzichten in de rol die scenario analyse kan spelen voor new business development worden gecombineerd met praktische oefeningen. Tussen de blokken werken deelnemers aan het samenstellen van hun eigen innovatieportfolio met new business development opties en projecten met behulp van scenario analyse. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf in kunnen zetten van scenario analyse in te zetten om new business development te versterken door het opsporen, ontwerpen, testen en waarderen van de beste groeikansen.

  • Inzicht in de rol van new business development in het vernieuwen van strategische portfolios en het realiseren van groeikansen.

  • Een vliegende start met het toepassen van scenario analyse voor new business development in de eigen organisatie.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn ondernemer, business development manager of als directielid of manager verantwoordelijk voor business innovatie, langetermijn strategie of marketing en zien de sectoren en markten waarin ze actief zijn in hoog tempo vernieuwen en innoveren. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf of non-profit organisatie gaat. Ze willen new business development in hun organisatie versterken om aantrekkelijke groeikansen eerder te ontdekken en beter te benutten. Met scenario analyse kunnen ze dit op een gestructureerde manier aanpakken.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page