top of page
Verrekijker.jpg

Verken, anticipeer & ontwerp het beleid voor de toekomst

Scenario Analyse voor Overheden

Kern

In het programma Scenario Analyse voor Overheden leren deelnemers scenario analyse zowel toepassen om op korte termijn in te spelen op plotselinge veranderingen als op langere termijn strategische transformaties te ontwerpen voor maatschappelijke uitdagingen en transities.

Uitdagingen verkennen & aanpakken

Overheden en overheidsorganisaties staan op tal van beleidsterreinen voor belangrijke strategische uitdagingen in een complex krachtenveld. Terwijl de sectoren waarin ze opereren op korte termijn grillig en onverwacht kunnen veranderen, moeten ze op lange termijn werken aan omvangrijke transities en transformaties om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en beleidsdoelstellingen te realiseren. De belangen zijn vaak groot en verkeerde inschattingen en keuzes hebben grote gevolgen. Scenario analyse is een krachtige en gestructureerde aanpak voor overheden om te anticiperen en in te spelen op uiteenlopende omstandigheden. Het doordenken en analyseren van alternatieve toekomstscenario’s als virtuele ‘windtunnels’ draagt op de korte termijn bij aan het inspelen op plotselinge veranderingen en stimuleert op langere termijn het ontwikkelen van alternatieve beleidsrichtingen. Het structureert daarbij een gezamenlijke dialoog tussen alle belanghebbenden om in co-creatie nieuwe opties te ontwikkelen en versterken.

Programma

Het programma combineert diepgaand inzicht in de principes en werking van scenario analyse en voorbeelden van scenarioprojecten met praktische oefeningen. De deelnemers doorlopen een volledige scenariocyclus vanaf het verkennen van de krachten die de toekomst van een sector of beleidsterrein vormgeven én flink opschudden tot het ontwerpen van nieuwe beleidsopties om erop in te spelen of aan bij te dragen. Er is zowel aandacht voor het toepassen van scenario analyse op korte als langere termijn. Tussen de twee blokken, waar het programma uit bestaat, is er volop ruimte om scenario analyse toe te passen op de uitdagingen in het beleidsterrein en de toekomst van de eigen organisatie. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Zelf kunnen ontwerpen, leiden en toepassen van scenario analyse om op korte termijn plannen en aanpakken te simuleren en testen en op langere termijn beleidsrichtingen te ontwikkelen.

  • Op verschillende manieren relevante toekomstscenario’s kunnen selecteren, doordenken en analyseren om mogelijke omstandigheden te voorzien en doordenken.

  • Een vliegende start met het inzetten van scenario analyse voor beleidsontwikkeling in of van de eigen organisatie.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn werkzaam bij de overheid of een (semi-)overheidsorganisatie en verantwoordelijk voor de uitvoering van bestaande overheidstaken of de ontwikkeling van nieuw beleid. Ze willen zich terdege voorbereiden op uiteenlopende omstandigheden en anticiperen en inspelen op mogelijke of noodzakelijke maatschappelijke transities. Het maakt daarbij niet uit op welk beleidsterrein of schaal een overheidsorgaan of -organisatie opereert. Met scenario analyse kunnen ze belangrijke uitdagingen gestructureerd en in samenwerking met andere betrokken partijen aanpakken.

bottom of page