top of page
Verrekijker.jpg

Ontdek & benut aantrekkelijke business kansen

Future Mapping van Transities

Kern

In het programma Future Mapping van Transities passen deelnemers future mapping toe om transities en marktontwikkelingen op middellange termijn nauwkeurig in kaart te brengen en analyseren, toekomstkrachten te monitoren en strategische opties te genereren.

De toekomst kennen

Omdat de toekomst zicht deels ontwikkelt vanuit het heden kunnen we onze kennis over wat er op de middellang termijn gebeurt, vergroten door er beter, scherper en analytischer over na te denken. Future Mapping is een systemische benadering om de krachten in kaart te brengen en monitoren die de toekomst vormen en flink kunnen opschudden. Op basis van actueel inzicht in de feitelijke ontwikkeling van belangrijke toekomstkrachten kunnen organisaties belangrijke veranderingen veel eerder voorzien en strategische kansen en risico’s doorzien voordat ze zich manifesteren of versnellen. Future Mapping combineert enkele krachtige, complementaire methoden om de toekomst van een sector of markt op korte en middellange termijn (3 tot 7 jaar vooruit) gestructureerd te doordenken en analyseren. Relevante indicatoren monitoren ontwikkelingen in detail terwijl inzicht in strategische gevolgen de basis vormen voor effectieve opties en interventies.

Programma

In het programma passen deelnemers future mapping toe om de ontwikkeling van een sector of markt op middellange termijn gedetailleerd in kaart te brengen. Ze doorlopen een volledige future mapping cyclus en gebruiken verschillende methoden en instrumenten om de toekomst te verkennen, toekomstkrachten te monitoren en opties te ontwikkelen om snel en succesvol op belangrijke veranderingen in te spelen. Het programma bestaat uit twee blokken en combineert diepgaand inzicht in de principes en werking van future mapping met praktische oefeningen. De periode tussen de blokken biedt ruimte om future mapping toe te passen om de ontwikkelingen in eigen markten in kaart te brengen. Tijdens en na het programma is de docent beschikbaar voor vragen en ondersteuning.

Inzichten

  • Kunnen toepassen van future mapping om marktontwikkelingen op korte en lange termijn in kaart te brengen, analyseren, monitoren en managen.

  • Vermogen om verschillende methoden en instrumenten te gebruiken en combineren om de middellange termijn te verkennen, analyseren en voorzien.

  • Een vliegende start met het inzetten van future mapping om ontwikkelingen in de eigen sector of markt te voorzien en doorzien.

  • Een jaarabonnement op de wekelijkse nieuwsbrief onFutureScenarios dat de toekomst van een variëteit aan sectoren verkent, in kaart brengt en monitort om disruptieve en structurele veranderingen te identificeren en aantrekkelijke business kansen en strategische risico's te ontdekken.

Deelnemers

Deelnemers zijn als ondernemer, directielid, manager of stafmedewerker verantwoordelijk of werkzaam voor strategie, marketing, business development, financieel- of risicomanagement. Ze verwachten dat de markten waarin ze actief zijn in de komende jaren in hoog tempo en ingrijpend veranderen. Ze willen marktontwikkelingen voorzien en gedetailleerd kunnen monitoren om er gericht en snel op in te kunnen spelen. Het maakt daarbij niet uit of het om een beursgenoteerde onderneming, MKB bedrijf of non-profit organisatie gaat. Met future mapping kunnen ze dit op een gestructureerde en gedisciplineerde manier aanpakken.

Docent

Het programma wordt geleid door dr. Robert Bood, die het vak van scenario analyse en strategieontwikkeling in de praktijk heeft geleerd van pioniers in het vakgebied. In de afgelopen 25 jaar heeft hij het voor tal van doeleinden toegepast in honderden projecten, programma’s en workshops met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en NGO’s in meer dan 45 landen wereldwijd. Hij is consultant bij FairSights, zowel verbonden aan TIAS School for Business and Society van Tilburg University als de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij heeft uitgebreide kennis van de literatuur op het gebied van scenario analyse, strategie, innovatie, new business development en risicomanagement en publiceert regelmatig nationaal en internationaal over strategie- en scenario-ontwikkeling.

bottom of page