Managen van strategische risico's & onzekerheid

Bereiden ondernemingen zich goed voor op externe onzekerheden of lopen ze, zonder dat ze het weten, aanzienlijke risico's?
Om strategisch falen, of het nu klein of groot is, te voorkomen moeten ondernemingen doordenken hoe belangrijkste externe onzekerheden die van grote invloed kunnen zijn op hun markten en industrieën zich kunnen ontwikkelen. Voorbereiden op wat kán gebeuren is in deze tijd vol disruptie veel belangrijker dan inschatten of het wel of niet gebeurt. Het vervolgens monitoren van 'early warning signals' van mogelijke veranderingen helpt een onderneming om snel en effectief te reageren als het gebeurt.
"Je gaat het pas zien als je het doorhebt"
Johan Cruyff

Omgaan met externe risico's & onzekerheden

Reduceer
door kennis en bewustzijn te vergroten over belangrijke, huidige veranderingen.  
Doordenken
van mogelijke structurele trend breuken om de toekomst te oefenen en te simuleren.
Uitdagen
van huidige assumpties en toekomstbeelden door tegenstand te organiseren.
Monitor
early indicators om belangrijke veranderingen te ontdekken zodra ze beginnen.

Strategisch Risico- & Onzekerheidsmanagement

Scan

Ontdek externe risico's
& onzekerheden.

Analyseer

Verken & analyseer mogelijke dynamiek
en implicaties.

Manage

Ontwikkel opties om risico's te mitigeren, voorkomen & benutten.

Monitor

Zet een early warning systeem om kritieke veranderingen te zien. 

Wil je meer weten?

Stay in touch

Get in touch

+31 (0) 85 0020 864

Veemarktkade 8

5222 AE 's-Hertogenbosch

The Netherlands

Feel the touch

Please reload

© 2017 FairSights

/