Producten om de toekomst in kaart te brengen, te verkennen & te creëren
Scenario Denken
Sociale Toekomsten
Business Plan
Future Mapping
Radicale Innovatie
Strategische Risico's
Scenario Denken

Voorbereiden op de toekomst door verschillende, uitdagende scenario's te doordenken over hoe markten zich kunnen ontwikkelen. Scenariodenken helpt organisaties om hun voorstellingsvermogen op te rekken en structurele veranderingen te ontdekken die de deur openen naar aantrekkelijke kansen ... of, als die niet worden benut, veranderen in vervelende strategische risico's.

Eenmaal ontwikkeld kunnen scenario's worden gebruikt als 'windtunnels' om de robuustheid en wendbaarheid te testen van strategieën , business plannen en investeringsbeslisssingen. Scenario's schetsen vaak niet het mooiste toekomstbeeld maar wil jij vliegen in een vliegtuig dat alleen getest is in zonnige weersomstandigheden?

Sociale
Toekomsten

Of het nu gaat om onderwijs, gezondheidszorg, industriepolitiek of ecologische duurzaamheid, het creëren van betere toekomsten in het publieke domein is altijd uitdagend. Naast grote inhoudelijk complexiteit zijn publieke uitdagingen verweven met sociale, culturele en politieke dynamiek. Als kant-en-klare oplossingen ontbreken, zijn het in alle opzichten 'gemene problemen'.

 

Wij gebruiken een 'doe & ontdek' benadering om sociale uitdagingen aan te pakken. Het nodigt sleutelspelers uit om samen te werken in ondernemende teams in een proces van netwerkleren. In dit proces versterken vier parallelle sporen elkaar om samen nieuwe praktijken te ontwikkelen.

Future Mapping

Alhoewel radicale veranderingen en disruptieve innovaties sectoren en markten kunnen verrassen, komen ze zelden zomaar vanuit het niets tevoorschijn. Het oppikken van signalen van nieuwe veranderingen in een vroegtijdig stadium vereist een combinatie van goed voorstellingsvermogen, gezond verstand en het goed monitoren van sleutelfactoren en ontwikkelingen.

Ons 'Future Mapping Framework' helpt organisaties om sleutelfactoren en -ontwikkelingen te identificeren die een sector of industrie vormen en kunnen opschudden. Het ontdekt zowel aantrekkelijke kansen lang voordat anderen dat doen als om op tijd strategische risico's te zien die jouw organisatie kunnen raken.

Business Plan

Een stevig ondernemingsplan nodig voor toekomstig succes en groei? Versterk samen met je team de strategie van je onderneming voor de komende jaren en ontwikkel geheel nieuwe business modellen voor de aantrekkelijkste kansen die je ziet. Investeer vervolgens in de activiteiten en competenties die cruciaal zijn om je ambitie te realiseren.

Versterk je huidige strategische succesformules om snel je omzet te vergroten en breid uit naar nieuwe markten en klanten. Richt dan je energie op het ontwikkelen van nieuwe business modellen en succesformules en versla je concurrenten bij het binnenhalen van de volgende generatie klanten. De toekomst begint nu! 

Radicale Innovatie

Het creëren van nieuwe activiteiten die andere spelregels introduceren (of zelfs het spel veranderen) is op dit moment één van de grootste uitdagingen voor ondernemingen. Gegeven de snelheid van verandering is het echter belangrijker dan ooit tevoren. Als jij niet innoveert, doet iemand anders dat zeker! Elke sector of industrie wordt eerder vroeger dan later geraakt door de volgende ronde van disruptieve innovators.

Het creëren van de volgend generatie producten en diensten vrereist voorstellingsvermogen en experimenteren. Zien, proberen en vaak durven falen teneinde sneller succes te boeken. Betrek de innovators in en rond je organisatie en combineer het verkennen van de toekomst, design thinking en agile ontwerpen om innovatie te versnellen.

Strategische Risico's

Heeft jouw organisatie een goed overzicht van de factoren en ontwikkelingen die de toekomst van je strategie or zelfs onderneming kunnen maken en breken? Manage je zelf actief strategische risico's en monitor je ze zorgvuldig? Helaas onderschatten veel ondernemingen de dramatische rol die externe factoren kunnen hebben op hun toekomst.

 

Je kunt wachten en, op een onverwacht moment, onaangenaam worden verrast of ervoor kiezen om strategische risico's en onzekerheden in kaart te brengen, te monitoren en te managen. Door gebruik te maken van ons 'Future Mapping Framework' als basis is de keuze eenvoudig. Terwijl het slechts een bescheiden investering vereist, zijn de opbrengsten zichtbaar groot.

Stay in touch

Get in touch

+31 (0) 85 0020 864

Veemarktkade 8

5222 AE 's-Hertogenbosch

The Netherlands

Feel the touch

Please reload

© 2017 FairSights

/