© 2020 by FairSights - Terms & Disclaimer - Privacy

Manage Strategische Risico's & Onzekerheden.

Bereid jouw organisatie zich voor op strategische risico's en onzekerheden die de toekomst van de strategie en zelfs het voortbestaan ervan kunnen maken of breken? Industrieën zijn omgeven door externe onzekerheden die aantrekkelijke kansen bieden als ze worden ontdekt maar ook strategische risico’s met zich meebrengen voor organisaties die ze niet of te laat opmerken. @FairSights helpen we een brede variëteit aan organisaties om strategische risico’s en onzekerheden actief in kaart te brengen, te monitoren en te managen om van de voordelen te profiteren en ongewenste verrassingen te voorkomen.

‚Äč

Verandering is de enige constant. Het tijdig identificeren van ingrijpende veranderingen en verkennen hoe deze kunnen uitwerken, bepaalt succes en falen. De kansen en risico’s die ze met zich meebrengen, vormen twee kanten van dezelfde medaille. Externe veranderingen kunnen omslaan in strategische risico’s als organisaties niet adequaat reageren en de kansen missen die ze bieden, terwijl nieuwe spelers en concurrenten ze wel pakken. Markten en bedrijfstakken zijn omgeven door onzekerheid. Complexe en dynamische interacties tussen een groot aantal bekende en nog onbekende factoren vormen de toekomst, terwijl onverwachte gebeurtenissen trends plotseling versnellen of trendbreuken veroorzaken. Maar omdat de toekomst ontspringt uit verleden en heden en nieuwe trends in de loop van de tijd ontstaan, zijn structurele veranderingen deels in een vroeg stadium te voorzien door belangrijke oorzaken zorgvuldig in kaart te brengen en te analyseren.

@FairSights hebben we een integrale aanpak ontwikkeld om externe onzekerheden en de strategische risico's die eruit voortvloeien in kaart te brengen, te bewaken en te managen. We beginnen met het scannen van sleutelfactoren en onzekerheden die de toekomst van een sector of industrie bepalen. Aangezien grote veranderingen vaak van buitenaf komen, is het verkennen van de bredere context en gerelateerde sectoren een belangrijk onderdeel. We onderzoeken daarna de interacties tussen kritieke factoren en onzekerheden goed om mogelijke dynamiek, impact en implicaties te analyseren en strategische risico's te identificeren. Vervolgens ontwikkelen we opties om nadelige gevolgen van specifieke risico’s te mitigeren, te voorkomen of er juist van te profiteren. Het verzamelen van signalen en bewijzen van veranderingen vormt de basis voor het inschatten van de huidige urgentie en waarschijnlijkheden. Het levert een ‘early warning systems’ op om cruciale veranderingen en hogere risiconiveau’s snel vast te stellen. Hierdoor kan een onderneming tijdig en effectief reageren zodra risico's zich manifesteren.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon