© 2020 by FairSights - Terms & Disclaimer - Privacy

Ontwerp Portfolio Strategie.

Haalt jouw bedrijf extra voordeel uit de portfolio van activiteiten? Duik in strategische portfolio-architectuur en creëer slimme dwarsverbanden tussen verschillende business modellen door centrale elementen te delen. @FairSights helpen we onze klanten om strategische portefeuilles te ontwerpen die individuele bedrijfsactiviteiten versterken en tegelijkertijd de strategische flexibiliteit van een bedrijf vergroten. Creëer portfolio's die veel meer zijn dan de som der delen!

‚Äč

De strategische portefeuille van een onderneming bestaat uit een combinatie van business activiteiten en modellen die waarde creëren voor klanten. Vroeg of laat managet elke organisatie een portfolio van verschillende activiteiten, de ene uitgebreider en diverser dan de ander. In de loop van de tijd ontstaan er aantrekkelijke kansen om de portfolio uit te breiden, bijvoorbeeld om in te spelen op aanvullende vragen van klanten. Alhoewel dit gunstig kan zijn voor beide partijen, zijn latente klantvragen slechts één van de beslissingscriteria. De beste opties bouwen ook voort op de sterke punten van de bestaande portefeuille, versterken deze en verbeteren de prestaties van bestaande business activiteiten en modellen. Sterke portfolios maken actief gebruik van gemeenschappelijke onderscheidende competenties, business modellen, distributiekanalen, producten, diensten en klantengroepen. De gecreëerde schaalvoordelen, reikwijdte en expertise zijn belangrijke bronnen van extra portfoliovoordelen ten opzichte van concurrenten die zich richten op slechts een of enkele bedrijfsactiviteiten.

@FairSights hebben we in de loop van de jaren met ondernemingen en non-profit organisaties in verschillende sectoren samengewerkt aan het (her)ontwerpen en versterken van hun strategische portfolios. Het ontwerpen van de architectuur van een portfolio begint met het identificeren van de belangrijkste factoren en portfolio-elementen die cruciaal zijn voor toekomstige concurrentievoordelen. Het in kaart brengen van de drijvende krachten die de toekomst van een industrie bepalen, doordenken van alternatieve scenario's van de transities in een sector en analyseren van aantrekkelijke business modellen voor de toekomst zijn erg nuttig in deze fase. Als eenmaal duidelijk is welke onderdelen van de portfolio essentieel zijn voor toekomstig succes, verschuift de aandacht naar het identificeren en analyseren van portfolio-logica’s die strategische en organisatorische resultaten versterken. Sterke logica’s bouwen voort op onderscheidende competenties die in de toekomst unieke marktpositie’s en duurzame concurrentievoordelen voor een onderneming creëren. De portfoliostrategie die resulteert, helpt vervolgens bij het zoeken en selecteren van aantrekkelijke business kansen.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon